Menu
Hledat
0
  • Prsten byl přidán do oblíbených

Historie a symbolika snubních prstenů

Historie a symbolika snubních prstenů

Výjimečný den se blíží. Vše je připraveno, zbývá si už říci jen to magické „ANO“ a uzavřít tak vaše manželství. Ke každému obřadu patří bezpochyby snubní prsteny, kterými slíbíte oddanost a věrnost tomu druhému. Díky nim budete dávat celému světu najevo, že jste zamilovaní a šťastní. Kde vlastně tyhle dva kroužky vznikly a co jejich nošením představujete? Pojďte se s námi na to podívat.

Kategorie: Šperky

Vznik už ve starověkém Egyptě

Obyvatelé Egypta využívali kolem roku 3000 př.n.l snubní prsteny při uzavření sňatku. Prsteny byly vyráběny z nejrůznějších materiálů, jakými bylo například konopí nebo rákos, rostoucí na březích Nilu. Později byly využívány materiály pevnější, a to kůže nebo slonovina. Egypťané měli již v té době své odůvodnění, proč nosit snubní prsten právě na prsteníčku. Podle starověkých obyvatel vedla žíla ze srdce přímo do prsteníčku na levé ruce. Nošení na prstu levé ruky se zachovalo až dodnes. Prstenem muž vkládal jakousi důvěru ve svou vyvolenou a její schopnost pečovat o jejich dům.

Římané to povýšili

Prsteny nebyly považovány za novinku ani ve starověkém Římě, jen s tím rozdílem, že tady se jednalo spíše o symbol vlastnictví. V těchto krajích totiž prsten předávala ženich nevěstině otci a představoval jakousi „protiplatbu“ za novomanželku. Za dob Římanů se prsteny začaly vyrábět z pevnějších materiálů. Nejčastěji se jednalo o železo, které mělo představovat sílu a soudržnost vztahu. Rovněž se traduje, že žena byla obdarována dvěma snubními prsteny. První zlatý byl určen pro nošení na veřejnosti, druhý z kamene poté na běžné nošení doma. Pro domácí práce byl kroužek z kamene mnohem vhodnějším. Prsten se i v těchto zemích nosil na levém prsteníčku, protože i Římané a Řekové spojitosti se srdcem věřili. Římané jsou rovněž považováni za průkopníky, neboť jako první do svých šperků vyrývali různé nápisy, symboly nebo vkládali kameny.

A jak to bylo u Židů a křesťanů?

Židé nosili snubní prsteny na prostředníčku nebo palci. Neobvyklé obroučky ve tvaru střechy židovského chrámu nebyly příliš nositelné kvůli jejich neforemnosti. Velmi často je vlastnila synagoga a na obřad je pouze zapůjčovala.
Křesťané velmi dlouhou dobu považovali snubní prsteny za pohanskou tradici. Svůj názor změnili až ve 2. polovině 9. století, kdy církev začala oslavovat oficiální sňatky. Křesťané upřednostňují zlato, které pro ně představuje manželskou lásku.

Výklad tradice

Symbolika snubních prstenů je protínána několika kulturami, avšak ve všech společnostech má význam velmi podobný. Dříve, jak už bylo zmíněno výše, byly snubní prsteny považovány za symbol vlastnictví a obdarovával prstýnkem muž ženu. Měl ji tak označenou a dával ostatním najevo, že je jeho. V současné době je se sňatkem spojeno, že dochází k výměně snubních prstenů mezi mužem a ženou. Jejich hlavním symbolem je věčná láska. Jsou vyráběny ve tvaru kruhu, který nikde nezačíná a nikde nekončí. Zároveň symbolizuje věrnost, domov, rodinu, nezlomitelný slib a závazek. Také může být ale chápán jako převaha muže nad ženou nebo jako ochrana, kterou jí muž poskytuje.

Na závěr pár zajímavostí

  • Ve viktoriánské Anglii byly velmi populární prsteny v podobě hada. Inspirace pocházela od královny Viktorie, která takovýto prsten dostala od svého manžela Alberta. Had symbolizoval věčnost.
  • Snubní prsteny se nepoužívají například při indických svatbách. Indická nevěsta namísto prstenu obdrží náhrdelník se zlatým přívěskem a stříbrné prsteny na prsty na nohou.
  • Ve starověku i středověku bylo navlečení snubního prstenu chápáno jako uznání vlády muže nad ženou.
  • Archeology byl nalezen důkaz o snubních prstenech již u starověkých Egypťanů v hieroglyfických nápisech.

Co snubní prsteny symbolizují pro vás? 

Autor: Nikola Trnovcová

Článek přečten: 2941×