BRILAS.CZ
Volejte 777 441 144 (Po-Pá 10:00-19:00)
HLEDAT
NÁKUPNÍ KOŠÍK
0 položek

SOUTĚŽTE na Instagramu o lístky na premiéru filmu "Román pro pokročilé“ + 1.000 Kč voucher na prsteny

Slyšeli jste už o filmu "Román pro pokročilé", ve kterém Marek Vašut představuje prototyp muže, který asi není úplně ideálním životním partnerem? VYHRAJTE S NÁMI LÍSTKY na jeho premiéru a 1.000 Kč voucher na prsteny k tomu!                    

JAK SE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE?

1. začněte sledovat náš instagramový profil @brilas.cz

2. napište nám do komentáře jaký by podle Vás měl být "ideální" partner (stačí i jen 1 věta, ale můžete se i rozepsat :-)

3. označte v komentáři toho, s kým byste chtěl(a) do kina jít, či komu byste chtěl(a) dát o soutěži vědět (můžete i více lidí)

 

O CO SE HRAJE?

3x 2 lístky na premiéru filmu s podpisem Marka Vašuta!
plus
3x 1.000 Kč voucher
na libovolný prsten(y) z nabídky Brilas.cz!

JAK BUDE URČEN VÍTĚZ?

Tři nejoriginálnější odpovědi, které vybere porota, vyhrávají.
Vítěze vyhlásíme 11. 9.2019
prostřednictvím našich Instastories, zároveň vítězům zašleme i DM.

Pravidla soutěže: 

I. Obecná ustanovení
Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je Brilas Group s.r.o., se sídlem Podlesí V 5426, 760 05, Zlín, IČO 29266599 (dále jen „pořadatel“).
Soutěží se rozumí soutěž uživatelů sítě Instagram založená na principu zaslání odpovědi na soutěžní otázku, a splnění definovaných soutěžních úkolů dostupných pouze na sociální síti Instagram.
Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
Soutěž probíhá na území České republiky na sociální síti Instagram od 7. 9. 2019 od 10:00 hod. do 10. 9. 2019 do 12:00 hod.

II. Soutěžící
Účastníkem soutěže může být člověk ve věku od 18 let s doručovací adresou na území České republiky, který je registrován na sociální síti Instagram, má po celou dobu soutěže aktivní svůj účet na Instagramu a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“).
Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram.
Účast soutěžícího v soutěži je založena odesláním odpovědi na soutěžní otázku, a splněním soutěžních úkolů, dle požadavků definovaných v zadání soutěže na Instagramu.
Odpověď na soutěžní otázku a splnění soutěžních úkolů musí být pořadateli doručeno prostřednictvím sociální sítě Instagram ve lhůtě stanovené v bodu I.4. pravidel.

III. Výherci, výhry a způsob určení výherců
V soutěži budou určeni 3 výherci, kdy každý z nich získá 2 lístky na slavnostní premiéru filmu Román pro pokročilé, která se koná 16. 9. 2019 v kině Lucerna (Vodičkova 36, Praha 1) a slevový voucher na nákup produktů značky BRILAS uplatnitelný na www.brilas.cz či v síti kamenných prodejen organizátora.
Výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10.000,- Kč je osvobozena od daně z příjmů dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) bod 3. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.
Pořadatel určí výherce následujícím způsobem: Ze všech došlých odpovědí vybere porota pořadatele 3 nejoriginálnější a nejzajímavější odpovědi. 
Výherci budou pořadatelem kontaktováni prostřednictvím přímé zprávy na Instagramu a pořadatel uveřejní přezdívky výherců v Instastories dne 11. 9. 2019.
V případě, že se pořadateli soutěže výherce nepodaří zkontaktovat do 3 pracovních dnů od vyhlášení výsledků soutěže, nárok na výhru zaniká.
Výherce neprodleně po obdržení zprávy o výhře v soutěži oznámí pořadateli preferovaný způsob předání ceny. Ta může být vyzvednuta výhercem osobně na prodejnách BRILAS v Praze (Revoluční 13, Praha 1; Ječná 39, Praha 2; Jinonická 80, Praha 5), případně bude výherci zaslána přepravní službou. Výherci bude výhra doručena pouze na území České republiky. Pokud si výherce výhru nevyzvedne osobně, či nesdělí pořadateli adresu pro doručení výhry, nárok na výhru zaniká.
Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ani za nesprávné doručení výhry v důsledku zneužití kontaktních či jiných údajů soutěžícího třetí osobou. Pořadatel neodpovídá za nedoručení v případě změny doručovací adresy výherce, pokud mu tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena, dále v případě nepřítomnosti výherce na adrese, jež mu byla výhercem oznámena, dále ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výhry z důvodů spočívajících na straně přepravní služby.
Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem doručení výhry. Pořadatel nenese jakákoliv rizika a závazky související s užitím výhry.
Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce rovněž nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele.

IV. Závěrečná ustanovení
Pořadatel soutěže má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění na stránce pořadatele.
Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který porušil tato pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má pořadatel důvodné podezření na porušení těchto pravidel nebo obecně závazných právních předpisů.
Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Instagram (dále jen „Instagram“). Provozovateli Instagramu nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné povinnosti ani práva vůči soutěžícím a společnost Instagram Inc. nemá žádné závazky vůči účastníkům této soutěže.
Soutěžící účastí v soutěži uděluje pořadateli podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží a to na dobu trvání soutěže a dále na období 6 měsíců po datu jejího ukončení s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů je podle ZOOÚ pořadatel. Tento souhlas může soutěžící kdykoli odvolat písemnou formou na e-mailové adrese info@brilas.cz či na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné do 1 (jednoho) týdne od jeho doručení pořadateli. 
Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se k jejich dodržování. V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí s uvedením svého jména a příjmení v seznamu výherců na Instagramu pořadatele.
Tato pravidla se zveřejňují na webu brilas.cz a účinnosti nabývají dnem zahájení soutěže.